Image
Consultanță și servicii în domeniul notarial
Image
Image

Despre Novalex

Societatea Profesională Notarială Novalex s-a înființat în anul 2013 în localitatea Dej, după care și-a schimbat sediul în Municipiul Cluj-Napoca, funcționând inițial ca și birou individual notarial. La începutul anului 2019, a redevenit societate profesională notarială prin asocierea notarilor publici Racolța Oana și Fornade Alin-Corneliu, care, după experiența în birourile notariale proprii, doresc să asigure soluționarea procedurilor notariale cu o mai mare celeritate. >> mai multe informatii

Notar racolta oana Notar Fornade Alin

Servicii notariale

Activitatea noastră constă în îndeplinirea tuturor operațiunilor și procedurilor notariale prevăzute de Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activitații notariale, de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, precum și de alte acte normative în vigoare, și anume:

Contracte

contracte de vânzare-cumpărare, promisiuni de vânzare-cumpărare - vezi aici lista completă

Succesiuni

certificate de moștenitor, certificate de calitate de moștenitor - vezi aici lista completă

Divorțuri

cu copii minori, fără copii minori - vezi aici lista completă

Societăți, asociații și fundații

acte constitutive, acte adiționale la actele constitutive - vezi aici lista completă

A.E.G.R.M.

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - vezi aici lista completă

Alte proceduri

legalizări acte, legalizări specimene de semnătură și sigilii - vezi aici lista completă

"Activitatea notarului public se bazează pe încrederea solicitanților, care se obține dacă notarul public le explică reglementările legale și transpune voința lor în termeni juridici, fiind un consilier imparțial și un confident discret al părților."

Contacteaza-ne

Trimite-ne un mesaj sau vizualiză datele de contact și locația noastră.