telefon mail novalex

Acte necesare

Acte necesare pentru serviciile notariale | Societate Profesională Notarială Novalex

 • acte de identitate,
 • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentinţa/certificatul de divorţ, certificat de deces al soțului decedat, dacă este cazul),
 • convenţia matrimonială, dacă este cazul,
 • acte de proprietate în original (actele de dobândire a proprietăţii, de exemplu: contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, autorizaţie de construire, proces–verbal de recepţie),
 • schiţa imobilului,
 • certificat de atestare fiscală de la Primăria din raza teritorială unde este situat imobilul, pe numele tuturor coproprietarilor, care este valabil 30 de zile de la data emiterii,
 • în cazul apartamentelor, adeverinţă de la Asociaţia de proprietari a blocului, semnată de administratorul şi de preşedintele acesteia, care este valabilă 30 de zile de la data emiterii,
 • adeverinţe de la Electrica Furnizare S.A., de la E.on Gaz Romania S.A. și de la Compania de Apă Someș S.A., din care să rezulte plata la zi a utilităţilor,
 • certificat de performanţă energetică a clădirilor, care este obligatoriu în cazul contractelor de vânzare–cumpărare şi închiriere.În funcție de specificul și complexitatea documentelor prezentate se vor mai putea solicita alte acte necesare.

 • acte de stare civilă ale defunctului: certificat de deces, certificat de căsătorie, sentinţa/certificatul de divorţ,
 • acte de identitate ale moştenitorilor,
 • acte de stare civilă ale moştenitorilor: certificate de naştere, certificate de căsătorie, sentinţa/certificatul de divorţ,
 • testament, dacă există,
 • convenţie matrimonială, dacă este cazul,
 • acte de proprietate în original care există pe numele defunctului (acte de dobândire a proprietăţii, de exemplu: contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, autorizaţie de construire, proces–verbal de recepţie, adeverinţă de la Primărie cu bunurile care figurează pe numele defunctului),
 • dacă au rămas autoturisme: certificat de înmatriculare, carte de identitate a autoturismului,
 • la termenul acordat pentru dezbaterea succesiunii se vor prezenta 2 martori care au cunoscut familia defunctului şi nu sunt rude cu această familie.Este obligatoriu să se prezinte toţi moştenitorii. Dacă nu se pot prezenta la notar, trebuie să trimită procuri și declaraţii de acceptare sau declaraţii de renunţare la succesiune, în funcție de opțiunea succesorală a fiecărui moștenitor.

În funcție de specificul și complexitatea documentelor prezentate se vor mai putea
solicita alte acte necesare.

Divort

Image
I. Divorț fără copii minori
 • actele de identitate ale soților,
 • certificatul de căsătorie,
 • certificatele de naștere ale soților.


II. Divorț cu copii minori
 • actele de identitate ale soților,
 • certificatul de căsătorie,
 • certificatele de naștere ale soților,
 • certificatele de naștere ale copiilor,
 • actele de identitate ale copiilor: cartea de identitate și/sau pașaportul.​

Procura pentru înstrainarea bunurilor imobile

Image
 • actul de identitate al proprietarului,
 • actul de identitate al persoanei împuternicite,
 • acte de stare civilă (copie a certificatului de căsătorie, sentinţa/certificatul de divorţ, certificat de deces al soțului decedat, dacă este cazul),
 • acte de proprietate (extrase de carte funciară si acte de dobândire a proprietăţii, de exemplu: contract de vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, autorizaţie de construire, proces–verbal de recepţie).


În funcție de specificul și complexitatea documentelor prezentate se vor mai putea solicita alte acte necesare.

Procura pentru înmatricularea autovehiculelor

Image
 • actul de identitate al proprietarului,
 • actul de identitate al persoanei împuternicite,
 • acte de stare civilă (copie a certificatului de căsătorie, sentinţa de divorţ, certificat de deces al soțului decedat, dacă este cazul),
 • acte de proveniență: contract de vânzare-cumpărare, factură, certificat de înmatriculare sau carte de identitate a autovehiculului.

Acordul pentru calatoria copilului minor în strainatate

Image
 • actele de identitate ale părinților,
 • actul de identitate al copilului: cartea de identitate și/sau pașaportul,
 • certificatul de naștere al copilului,
 • actul de identitate al persoanei însoțitoare,
 • în cazul părinților divorțați: sentința sau certificatul de divorț.
 • în cazul părinților recasătoriți: ultimul certificat de căsătorie.

Contacteaza-ne

Trimite-ne un mesaj sau vizualiză datele de contact și locația noastră.

Informații

Societatea Profesională Notarială Novalex s-a înființat în anul 2013 în localitatea Dej, după care și-a schimbat sediul în Municipiul Cluj-Napoca, funcționând inițial ca și birou individual notarial. La începutul anului 2019, a redevenit societate profesională notarială >> alfă mai mult

Despre notari

Rosenberg Oana
Notar Public - Biografie

Fornade Alin Corneliu
Notar Public - Biografie

Zereș Ramona-Maria
Notar Public - Biografie

Date contact

Calea Dorobantilor, nr. 43-45
Cluj-Napoca, 400117 CJ

Informatii complete aici

Politica Cookies | GDPR

Novalex.info foloseste doar Cookies instalate automat de platforma CMS si Google. Aceste fisiere Cookies sunt necesare pentru functionalitatea corecta a website-ului.