telefon mail novalex

Servicii Notariale

Societate Profesională Notarială Novalex

Contracte

Image
 • contracte de vânzare-cumpărare,
 • promisiuni de vânzare-cumpărare,
 • contracte de donație,
 • contracte de schimb,
 • contracte de întreținere,
 • contracte de rentă viageră,
 • contracte de împrumut,
 • contracte de ipotecă,
 • contracte de închiriere,
 • contracte de comodat,
 • contracte de constituire a dreptului de uzufruct viager,
 • contracte de constituire a dreptului de superficie,
 • acte de partaj,
 • tranzacții,
 • acte de dezlipire,
 • acte de alipire,
 • convenții matrimoniale.

Succesiuni

Image
 • certificate de moștenitor,
 • certificate de calitate de moștenitor,
 • certificate de moștenitor suplimentar,
 • certificate de executor testamentar,
 • certificate de vacanță succesorală,
 • acte de lichidare a regimului matrimonial,
 • declarații de acceptare a succesiunii,
 • declarații de renunțare la succesiune,
 • acte de partaj succesoral,
 • procuri pentru reprezentarea la succesiune,
 • testamente. ​

Societati, asociatii si fundatii

Image
 • acte constitutive,
 • acte adiționale la actele constitutive,
 • contracte de comodat sau închiriere pentru sediu,
 • declarații privind îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea calității de asociat și/sau administrator,
 • declarații privind sediul societăților,
 • specimene de semnătură.​

Divorturi

Image
 • Divorț cu copii minori
 • Divorț fără copii minori

Alte proceduri

Image
 • legalizări acte,
 • legalizări specimene de semnătură și sigilii,
 • traduceri legalizate,
 • declarații,
 • declarații pentru plecarea copiilor minori în străinătate,
 • invitații pentru cetățenii străini în România,
 • procuri,
 • testamente,
 • certificări de fapte,
 • dare de dată certă,
 • primiri în depozit,
 • acte de protest a cecurilor, cambiilor și biletelor la ordin,
 • duplicate,
 • consultanță juridică.

R.N.P.M.

Image

Registrul Național de Publicitate Mobiliară

 • aviz de constituire a garanției (aviz de garanție inițial),
 • aviz modificator al avizului de garanție inițial,
 • aviz de cesiune a creanței,
 • aviz de reducere a garanției,
 • aviz de extindere a garanției,
 • aviz de prelungire a avizului de garanție inițial,
 • aviz de stingere a avizului de garanție inițial,
 • aviz de nulitate,
 • aviz de înscriere a intenției de constituire a unui aviz de garanție,
 • aviz de înscriere a celorlalte acte juridice prevăzute de lege,
 • servicii de căutare a informațiilor în arhiva electronică.​

Contacteaza-ne

Trimite-ne un mesaj sau vizualiză datele de contact și locația noastră.

Informații

Societatea Profesională Notarială Novalex s-a înființat în anul 2013 în localitatea Dej, după care și-a schimbat sediul în Municipiul Cluj-Napoca, funcționând inițial ca și birou individual notarial. La începutul anului 2019, a redevenit societate profesională notarială >> alfă mai mult

Despre notari

Rosenberg Oana
Notar Public - Biografie

Fornade Alin Corneliu
Notar Public - Biografie

Zereș Ramona-Maria
Notar Public - Biografie

Date contact

Calea Dorobantilor, nr. 43-45
Cluj-Napoca, 400117 CJ

Informatii complete aici

Politica Cookies | GDPR

Novalex.info foloseste doar Cookies instalate automat de platforma CMS si Google. Aceste fisiere Cookies sunt necesare pentru functionalitatea corecta a website-ului.